ชื่อ - นามสกุล :พ.ท.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ
ตำแหน่ง :รองผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 31
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 31