ชื่อ - นามสกุล :พ.อ.อดุลย์ ลอยฟ้า
ตำแหน่ง :ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 31
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :กรมทหารพรานที่ 31 อ.เชียงคำ จ.พะเยา
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่